Een flexibel werkleven wordt nog makkelijker met een deelauto

 Velen van ons hebben te maken met freelance werk, werken op afstand of wisselende werktijden. In zo'n omgeving kan een persoonlijke auto soms meer last dan gemak…